Smart TrendLine-Fibo

Smart TrendLine-Fibo อาวุธคู่กายของ เทรดเดอร์สาย Price Pattern !

  • เทรดเดอร์สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อัตโนมัติ เพียงวาดเส้น Trend Line ตามรูปแบบ Price Pattern ที่ตนเองชอบ
  • สามารถใช้​ได้กับเส้น Fibo Retracement ซึ่งจะส่งคำสั่งซื้อขายให้อัตโนมัติ เมื่อราคาวิ่งมาโดน เส้น Trend Line หรือ เส้น %Level Fibo ค่าต่างๆ
  • สามารถแจ้งเตือนสัญญาณและคำสั่งการซื้อขายต่างๆ บนมือถือ (Free Notification)
  • สามารถส่งคำสั่ง Buy / Sell / Take Profit / Stop loss

Build 25 Mar 2020

VIDEO การใช้งาน

วีดีโอสอนการใช้งาน

Part 1/2 : ใช้ Trend Line ส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ

 

Part 2/2 : ใช้ Fibo ส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ