ดาวน์โหลดและติดตั้ง

Latest Version : 26 April 2024 

แนะนำระบบปฏิบัติการ Windows (Windows 10 64 Bits) และแนะนำเป็น Service pack Version ล่าสุด

วิธีหลัก : ดาวน์โหลด Smart Stream แบบตัวติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง Smart Stream แบบ Installer

วิธีสำรอง : กรณีติดตั้งวิธีหลักไม่ได้ ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยวิธีนี้

วิธีการติดตั้ง Smart Stream แบบ Copy file

วิดีโอสอนการใช้งาน Smart Stream MT5

1.) ติดตั้ง MT5

1.1 ) มือถือ Android : วิธีการติดตั้ง MT5 บนมือถือ

1.2 ) มือถือ IOS : วิธีการติดตั้ง MT5 บนมือถือ

1.3 ) คอมพิวเตอร์ : วิธีการติดตั้ง MT5 บนคอมพิวเตอร์ (ควรติดตั้ง MT5 บน มือถือ ก่อน)

2.) ผูกบัญชี รับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC

2.1 ) ผูกบัญชีรับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC : กรณีมือถือ Android

2.2 ) ผูกบัญชีรับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC : กรณีมือถือ IOS

3.) ดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Stream ลงบน MT5

3.1 ) ติดตั้ง Smart Stream ลงบน MT5 : วิธีหลักแบบตัวติดตั้ง (Installer)

3.2 ) ติดตั้ง Smart Stream ลงบน MT5 : วิธีสำรองแบบ Copyfile

1. ) วิธีเปิดใช้งาน

2. ) สรุปภาพรวม Smart Stream

ตัวอย่างการ scan หุ้น

สูตร Scan หุ้น MACD

สูตร Scan หุ้น Break ท่าต่างๆ

แจกสูตร สแกนหุ้น RSI

1.) สรุปภาพรวม เมนู Market

2.) Price Change Distribution

3.) TD

4.) Bid Ask Distribution

5.) Volume Change Distribution

6.) VWAP

1.) Sector

2.) Flow

3.) 4D

4.) Map

1.) สรุปภาพรวมเมนู Stock

2.) Favorite

3.) Bid / Ask

4.) Volume Range

5.) Volume Accumulate