ดาวน์โหลดและติดตั้ง

Latest Version : 14 November 2023 

แนะนำระบบปฏิบัติการ Windows (Windows 10 64 Bits) และแนะนำเป็น Service pack Version ล่าสุด

วิธีหลัก : ดาวน์โหลด Smart Port แบบตัวติดตั้ง

วิธีสำรอง : กรณีติดตั้งวิธีหลักไม่ได้ ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยวิธีนี้

วิธีการผูกบัญชี MT4 บน MT4 Mobile Android และเข้างานใช้ MT4 PC

วิธีการติดตั้ง Smart Port ลงใน MT4

อธิบายกล่อง Account Info , Your Robot , Robot Info , Robot A , Robot B

อธิบายกล่อง Logic List Indicator

อธิบายกล่อง Logic List Candlestick

อธิบายกล่อง Logic List Time

อธิบายกล่อง Risk Control : Setting Order Buy/Sell

อธิบายกล่อง Risk Control : Setting Risk

อธิบายกล่อง Roll Over

อธิบายกล่อง Rebalancing

อธิบายกล่อง Control Robot

อธิบายกล่อง Order List

การทำ Back Testing

การทำ Forward Testing

การอัพโหลด Robot ขึ้นระบบ VPS ให้ Robot ทำงานโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์

สร้าง Robot แจ้งสัญญาณซื้อขายไปที่ Line Group ด้วยตัวเอง

สูตร AwIndyScCandleV6 กลยุทธ์ Trend Following + กลยุทธ์ Scalping

กลยุทธ์ Targeryen (Neutral trade)

กลยุทธ์ All Weather (Trend Following)

กลยุทธ์ Indy Candle (Trend Following)