ดาวน์โหลดและติดตั้ง

Latest Version : 20 March 2023

แนะนำระบบปฏิบัติการ Windows (Windows 10 64 Bits) และแนะนำเป็น Service pack Version ล่าสุด

วิธีหลัก : ดาวน์โหลด Smart Algo แบบตัวติดตั้ง

วิธีสำรอง : กรณีติดตั้งวิธีหลักไม่ได้ ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยวิธีนี้

วิดีโอสอนการใช้งาน Smart Algo MT5

1.) ติดตั้ง MT5

1.1 ) มือถือ Android : วิธีการติดตั้ง MT5 บนมือถือ

1.2 ) มือถือ IOS : วิธีการติดตั้ง MT5 บนมือถือ

1.3 ) คอมพิวเตอร์ : วิธีการติดตั้ง MT5 บนคอมพิวเตอร์ (ควรติดตั้ง MT5 บน มือถือ ก่อน)

2.) ผูกบัญชี รับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC

2.1 ) ผูกบัญชีรับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC : กรณีมือถือ Android

2.2 ) ผูกบัญชีรับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC : กรณีมือถือ IOS

3.) ดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Algo ลงบน MT5

3.1 ) ติดตั้ง Smart Algo ลงบน MT5 : วิธีหลักแบบตัวติดตั้ง (Installer)

3.2 ) ติดตั้ง Smart Algo ลงบน MT5 : วิธีสำรองแบบ Copy file

สรุปภาพรวม Smart Algo