ดาวน์โหลดและติดตั้ง

Latest Version : 23 January 2023 

แนะนำระบบปฏิบัติการ Windows (Windows 10 64 Bits) และแนะนำเป็น Service pack Version ล่าสุด

วิธีหลัก : ดาวน์โหลด Smart Grid MT4 แบบตัวติดตั้ง

วิธีสำรอง : กรณีติดตั้งวิธีหลักไม่ได้ ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยวิธีนี้

วิดีโอสอนการใช้งาน Smart Grid MT4

1.) ติดตั้ง MT4

1.1 ) มือถือ Android : วิธีการติดตั้ง MT4 บนมือถือ

1.2 ) คอมพิวเตอร์ : วิธีการติดตั้ง MT4 บนคอมพิวเตอร์ (ควรติดตั้ง MT4 บน มือถือ ก่อน)

2.) ผูกบัญชี รับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC

2.1 ) ผูกบัญชีรับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC : กรณีมือถือ Android

2.2 ) ผูกบัญชีรับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC : กรณีมือถือ IOS

3.) ดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Grid ลงบน MT4

3.1 ) ติดตั้ง Smart Grid ลงบน MT4 : วิธีหลักแบบตัวติดตั้ง (Installer)

3.2 ) ติดตั้ง Smart Grid ลงบน MT4 : วิธีสำรองแบบ Copy file

วิธีเปิดใช้งาน Smart Smart Grid

สรุปภาพรวม Smart Grid