สัมมนา Smart panel Daytrade

สัมมนา Smart panel day trade วันที่ 22/6/19 จัดที่ Empire tower @ True coffee วันนี้เราได้นำอาวุธ Smart panel มาให้เทรดเดอร์และสอนให้เทรดเดอร์ใช้อาวุธได้อย่างเชี่ยวชาญ คราวนี้นักลงทุนได้นำเทคนิคและนำอาวุธไปใช้สร้างรายได้กันอย่างแน่นอน