1. เข้าไปที่ History Center โดย Tools -> History Center หรือกด F2

 

2. เลือก Symbol และ Time Frame ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล

 

3. หากมีข้อมูลอยู่ให้ทำการ Delete ออกก่อน

 

4. กดที่ Import  แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Import จากนั้นกดที่ Browse…

 

5. แล้วทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล สกุลไฟล์ที่สามารถใช้ได้ ( .csv, .prn, .txt) แล้วกด Open

 

6. จากนั้นกด OK