1. คลิกที่ Start (มุมซ้ายล่าง) แล้วกดค้นหาและเปิด Control Panel

             

2. คลิกที่ Region

3. จากนั้นคลิกที่ Administrative แล้วคลิก Change System locale…

4. เลือกภาษาไทย Thai (Thailand) แล้วกด OK