ดาวน์โหลดและติดตั้ง

Latest Version : 21 February 2024

แนะนำระบบปฏิบัติการ Windows (Windows 10 64 Bits) และแนะนำเป็น Service pack Version ล่าสุด

วิธีหลัก : ดาวน์โหลด Smart Port แบบตัวติดตั้ง

วิธีสำรอง : กรณีติดตั้งวิธีหลักไม่ได้ ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยวิธีนี้

วิดีโอสอนการใช้งาน Smart Port MT5

1.) ติดตั้ง MT5

1.1 ) มือถือ Android : วิธีการติดตั้ง MT5 บนมือถือ

1.2 ) มือถือ IOS : วิธีการติดตั้ง MT5 บนมือถือ

1.3 ) คอมพิวเตอร์ : วิธีการติดตั้ง MT5 บนคอมพิวเตอร์ (ควรติดตั้ง MT5 บน มือถือ ก่อน)

2.) ผูกบัญชี รับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC

2.1 ) ผูกบัญชีรับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC : กรณีมือถือ Android

2.2 ) ผูกบัญชีรับ OTP เพื่อเข้าใช้งานบน PC : กรณีมือถือ IOS

3.) ดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Port ลงบน MT5

3.1 ) ติดตั้ง Smart Port ลงบน MT5 : วิธีหลักแบบตัวติดตั้ง (Installer)

3.2 ) ติดตั้ง Smart Port ลงบน MT5 : วิธีสำรองแบบ Copy file

วิธีเปิดใช้งาน Smart Port

สรุปภาพรวม Smart Port

อธิบายกล่อง Robot Setting

อธิบายการใช้งานช่อง Input ต่างๆ และ ความหมาย ใน Rebalance Port

ตัวอย่าง การใช้งาน Rebalance Port

ปุ่มทั้ง 4 + ชื่อ Algo แต่ละปุ่มใน Algo Trading

อธิบายกล่อง Algo Symbol Setting

อธิบายกล่อง Risk Setting

อธิบายกล่อง Algo setting

อธิบายกล่อง Algo rebalance

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy ด้วย Indicator : MA Cross Price

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy ด้วย Indicator : MA Cross MA

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : ADX

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : Bollinger Band

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : Envelopes

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : Parabolic SAR

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : RSI

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : CCI

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : MACD

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : Stochastics

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : William's Percent R

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : Accelerator

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : การใช้ EMA สามเส้น

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Indicator : MACD 2 Timeframe

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Price Pattern & Volume : LLV & HHV

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Price Pattern & Volume : Order Grid

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Price Pattern & Volume : Order Grid without Logics

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Price Pattern & Volume : Volume

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Price Pattern & Volume : Break Zigzag

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Price Pattern & Volume : RSI Divergence

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Price Pattern & Volume : Pipeprice

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Price Pattern & Volume : Pullback Throwback

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Candlesticks : Candlesticks

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Candlesticks : Candlesticks Relation

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Time : Start stop time

ตัวอย่างการตั้งค่า Open Buy and Close Buy ด้วย Time : Dollar

อธิบายกล่อง Setting Close All

อธิบายกล่อง Setting Open Buy การจัดการ Position Sizing ในแต่ละ Order

อธิบายกล่อง Setting Close Buy การจัดการการปิดคำสั่งซื้อในแต่ละ Order

การเปรียบเทียบการใช้งาน Close All : ON กับ Grid Close

อธิบายปุ่ม Smart Stream (+พร้อมทั้งการดึงข้อมูล Symbol List มาใน Smart Port)

อธิบายปุ่ม Order List

อธิบายปุ่ม Monitoring

อธิบายปุ่ม Save Robot และ Load Robot

อธิบายปุ่ม Save Tester และ Reset All

การเปิดใช้งาน Robot และข้อควรระวัง (ปุ่ม Algo Trading)

วิธีเปิดใช้งาน Smart Port

การทำ Backtesting

ขั้นตอนการผูก MQL5 กับ Smart Port