ผู้ช่วยอัจฉริยะ ที่จะทำให้คุณบริหารพอร์ต และ ซื้อ-ขาย ได้ดุจมืออาชีพ

  • คำนวณ จำนวนสัญญาตาม Percent Risk ที่กำหนด (Risk Control)
  • แถบพลัง ช่วยในการตัดสินใจ (Indicator Power)
  • เพิ่มกลยุทธ์ด้วยฟังก์ชั่น Buy Trigger Limit และ Sell Trigger Limit
  • ปรับแนวทัพ รับหน้าทุน (Break Even)
  • เปลี่ยนข้างฉับพลัน (Reverse)
  • ล็อคกำไร เมื่อถึงจุดที่กำหนด (Trigger & Trailing Stop)