เริ่มการแข่งขัน 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 29 มีนาคม 2561

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

จำนวน
ราคา

รางวัลสนับสนุนจาก Super Trader Republic สำหรับผู้ชนะ

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน อันดับ 1 : One Month Pass

1 month pass คือสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ ซูปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค

เพื่อเรียนรู้การเทรดหุ้นอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

Facebook Fan Page : SuperTraderRepublic

จำนวน
ราคา

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

         ภายใต้ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าล่วงหน้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามการเคลื่อนไหวของสินค้าอ้างอิง และกระแสของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ลงทุนในตลาดทั่วโลกมีความสนใจใช้แนวคิดและเครื่องมือต่างๆ ในการตัดสินใจซื้อขายสินค้าล่วงหน้าในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ลงทุนสถาบันมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วย หรือมาเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย และสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินกลยุทธ์การซื้อขาย ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นผลมาจากพัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น คือ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะ Algorithmic Trading หรือ Program Trading ซึ่งเป็นชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการเสนอซื้อขายที่สามารถสร้างและบันทึก รวมถึงเสนอซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ Portfolio ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และออกแบบกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุน รวมถึงเป็นการสร้างสภาพคล่องในตลาด เพิ่มความน่าสนใจในการซื้อขาย ลดต้นทุนของสมาชิกในการจัดการคำสั่ง ตลอดจนเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการของสมาชิกไปสู่ระดับสากลได้อีกด้วย

        เพื่อเป็นการเผยแพร่ Algorithmic Trading หรือการซื้อขายโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่ผู้ลงทุน บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด จึงได้ทำการจัดการแข่งขัน MT4 Robot Trading Competition ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Algorithmic Trading แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจจะทำงานในด้านนี้ 

MetaTrader 4 (MT4) เป็นโปรแกรมการซื้อขายซึ่งเป็นที่นิยม โดยออกแบบมาให้ทำงานกับเครื่องมือทางการเงิน เช่น Futures และสินค้าของ TFEX โดย MT4 ได้ผสานรวมความสะดวกสบายและฟังก์yชันการทำงานของซอฟต์แวร์คุณภาพสูงเข้าไว้ด้วยกัน รู้จัก MT4 ให้มากขึ้น Click ที่นี่

กฎกติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ (ปีเกิดก่อน พ.ศ.2543)
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้บัญชี MT4 Demo Account (พอร์ต จำลอง เงินปลอม) ซื้อขายผ่านระบบของการแข่งขันเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันใช้พอร์ตจำลองที่ทาง Top Trader ให้เท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ 2 Account สำหรับบัญชีแข่งขัน และ 2 Account สำหรับบัญชีทดลอง

3.1 สำหรับพอร์ตแข่งขัน หุ้น มีเงินในพอร์ต 1,000,000 บาท (เพื่อการตัดสินผลการแข่งขัน)

3.2 สำหรับพอร์ตแข่งขัน TFEX มีเงินในพอร์ต 1,000,000 บาท (เพื่อการตัดสินผลการแข่งขัน)

3.3 สำหรับพอร์ตทดลอง หุ้น มีเงินในพอร์ต 10,000,000 บาท (ไม่มีผลต่อการแข่งขัน)

3.4 สำหรับพอร์ตทดลอง TFEX มีเงินในพอร์ต 10,000,000 บาท (ไม่มีผลต่อการแข่งขัน)

 • สินค้าที่ใช้ซื้อขายในพอร์ตแข่งขัน ประกอบด้วย SET50 Index Futures, Gold Futures และ หุ้นใน Underlying Stock เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งคำสั่งโดยใช้ฟังค์ชั่น Auto Trading ด้วย Expert Advisors (EA) และ Manual Trade เฉพาะสินค้าแข่งขัน เท่านั้น
 • ผลการแข่งขันพิจารณาจาก Realized Profit/Loss ของผลรวม พอร์ต หุ้น และ พอร์ต TFEX ในวันสุดท้ายของการแข่งขัน หากมี Order ที่ถือค้างอยู่ จะถูกปิดด้วยราคาสุดท้ายของตลาดในช่วงเย็น (วันที่ 29 มีนาคม 2561)
 • ผู้ที่ถูก Forced Sell ในระหว่างแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล (Auto Forced Sell 30% ของ Free Margin)
 • ผู้แข่งขัน จำเป็นจะต้องผูกบัญชีแข่งขันเข้ากับ Web State MQL5.com ก่อนถึงจะนับว่าสมัครเข้าทำการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ หากไม่ได้ทำการผูกบัญชีกับ MQL5.com จะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัล (สามารถดูวิธีการผูกบัญชีกับ MQL5.com ได้ ที่นี่ การผูกบัญชีเทรดกับ MQL5.com เพื่อเก็บค่าสถิติการเทรด )
 • การตัดสินชี้ขาดทุกกรณีขึ้นอยู่กับผู้จัดการจัดการแข่งขันเท่านั้น และผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล กฎ กติกาการแข่งขัน หรือรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกฎ จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณารับรางวัล
 • ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลการซื้อขาย พอร์ตการลงทุน และการบริหารเงินทุน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ได้ตามแต่ผู้จัดโครงการเห็นสมควร

วิธีการตัดสิน

– ผู้เข้าแข่งขันต้องมีการเปิดสถานะ ในบัญชี TFEX รวมอย่างน้อย 10 Orders หรือ ต้องมีการเปิดสถานะ ในบัญชีหุ้น รวมอย่างน้อย 10 Orders

– ตัดสินด้วยผลตอบแทนที่คำนวณจากเปอร์เซ็นต์กำไร/ขาดทุน โดยผลรวมของ ทั้งบัญชี TFEX และบัญชีหุ้น จัดเรียงตามลำดับตามผู้ที่ทำเปอร์เซ็นต์ผลกำไรได้สูงที่สุด

ผู้แข่งขัน จำเป็นจะต้องผูกบัญชีแข่งขันเข้ากับ Web Stat MQL5.com ก่อนถึงจะนับว่าสมัครเข้าทำการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ หากไม่ได้ทำการผูกบัญชีกับ MQL5.com จะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัล (สามารถดูวิธีการผูกบัญชีกับ MQL5.com ได้ ที่นี่ การผูกบัญชีเทรดกับ MQL5.com เพื่อเก็บค่าสถิติการเทรด )

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

เงื่อนไข การซื้อขายสำหรับการแข่งขัน

 1. สินค้าที่จัดให้ซื้อขายตลอดการแข่งขัน จะใช้ใกล้เคียงจากระบบซื้อขายจริงในตลาด TFEX และ ตลาดหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. SET50 Index Futures : (Index Future)
  2. Gold Futures : (Metal Future)
  3. หุ้น : (UnderlyingStock)
สินค้า

SET50 Index Futures

สัญลักษณ์สินค้าในระบบแข่งขัน

All Series

เทียบเคียงกับสัญญาจริงที่ซื้อขายในตลาด TFEX

อ้างอิงการซื้อขาย สัญญา SET50 Futures ในตลาด TFEX โดยเทียบเคียง

ในช่วงการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 ถึง 29 มี.ค. 2561

Gold Futures

All Series

อ้างอิงการซื้อขาย สัญญา Gold Futures ในตลาด TFEX โดยเทียบเคียง

ในช่วงการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 ถึง 29 มี.ค. 2561

หุ้น

อ้างอิงการซื้อขาย หุ้น ในตลาด SET โดยเทียบเคียง

ในช่วงการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 ถึง 29 มี.ค. 2561

2.อัตราหลักประกัน และ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (จำลอง)

อัตราหลักประกัน

หน่วย : บาทต่อสัญญา

สินค้า
(product)

S50 Index Future

อัตราหลักประกันขั้นต้น
(Initial Margin)

7,030

อัตราหลักประกันขั้นต่ำ
(Maintenance Margin)

4,921

อัตราหลักประกันปิดสัญญา
(Forced Close Margin)

2,109

GF10 Series

5,320

3,724

1,596

GF Series

26,600

18,620

7,980

หุ้น

ไม่มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน

หมายเหตุ:

 1. ในการแข่งขันจะกำหนดอัตราหลักประกันตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบเป็นการล่วงหน้า
 2. ในกรณีที่ผู้แข่งขัน มีรายการปิดสถานะจากการ Force Close จะโดนตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดย ผู้จัดโครงการแข่งขัน กำหนดการปิดสัญญาเมื่อหลักประกันต่ำกว่าระดับ Force Close Margin ตามรอบเวลาในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย โดยหากผู้แข่งขันมีเงินประกันต่ำกว่าระดับดังกล่าวสามารถปิดสถานะเพื่อล้างผลขาดทุนได้ก่อนเพื่อรักษาระดับหลักประกันให้เพียงพอจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการ Force Close และไม่โดนตัดสินการรับรางวัล

3. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (จำลอง)

กำหนดเป็นค่าคงที่ ตาม รายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาทต่อสัญญา

สินค้า
(Product)

S50 Index Future

ค่าธรรมเนียมซื้อขายของโบรกเกอร์
(Commission Fee)

76 บาท ต่อ สัญญา (เปิดและปิด = 76 x 2 = 152)

Gold Future

GF10 Series & GF Series

76 บาท ต่อ สัญญา (เปิดและปิด = 76 x 2 = 152)

หุ้น

0.15 % ของ Matched Value (เปิดและปิด = 0.15 x 2 = 0.30%)

4. การ Cancel Take Profit, Stop Loss และ Pending Order  (จำลอง)

ในระบบการแข่งขัน จะไม่มีการ Cancel Take Profit, Stop Loss และ Pending Order ในตอนสิ้นวัน ผู้เข้าแข่งขัน จะสามารถตั้ง Take Profit, Stop Loss และถือ Pending Order ได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน เมื่อถึงสิ้นวันของวันแข่งขันวันสุดท้าย (29 มีนาคม 2561) จึงจะมีการ Cancel Order ดังกล่าวออกแจากระบบ