การขอใช้งาน Robot

1. เข้าเว็บไซต์ www.setmt4.com

2. ทำการเข้าสู่ระบบ

 1. เลือก Broker ที่ท่านใช้
 2. กรอกเลขบัญชีของท่าน
 3. กรอกรหัสผ่านของท่าน
 4. กด Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

3. คลิกที่เมนู My Robot หลังจากนั้นจะแสดงหน้า My Robot


รูป: คลิกที่เมนู My Robot

4. คลิกที่ ยื่นแบบขอใช้ Robot เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขอใช้ Robot


รูป: คลิกที่ยื่นแบบฃอใช้ Robot

5. Step 1

            อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วติ๊กที่ช่อง “ฉันได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน เรียบร้อยแล้ว” จากนั้นกด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

6. Step 2

            กรอกรายละเอียดของ Program Trade ที่ต้องการขอใช้งานกับบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้

 1. กรอกชื่อ Robot ของท่าน
 2. กรอกเวอร์ชั่น Robot
 3. อัพโหลดรูปภาพหน้าปก หรือชื่อของหุ่นยนต์ของท่าน (ถ้ามี)

4.อัพโหลดรูปภาพการเปิด / ปิด Order โดยคลิกที่ Choose file และเลือกภาพ จากนั้นคลิก Upload
5.กรอกวัตถุประสงค์ในการสร้าง robot 
6.หากท่านเคยใช้ Strategy นี้กับตลาดอื่น และได้รับอนุญาตใช้งานในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ และกรอกข้อมูล
7.สามารถระบุลักษณะการทำงาน เทรดแบบเชิงรับ (Passive) โดยการติ๊กถูกหน้าหัวข้อและระบุข้อมูล
8.สามารถระบุลักษณะการทำงาน เทรดแบบปกติ (Normal) โดยการติ๊กถูกหน้าหัวข้อและระบุข้อมูล
9.สามารถระบุลักษณะการทำงาน เทรดแบบเชิงรุก (Aggressive) โดยการติ๊กถูกหน้าหัวข้อและระบุข้อมูล

10. กรอกคำอธิบายตัวอย่างการทำงาน (รายละเอียดของ Strategy)

11. เพิ่มประเภท Symbol  โดยการคลิกที่ + Add Symbol Category

12. กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

7. Step 3

                อัพโหลดไฟล์ โดยคลิกที่ Choose file แล้วเลือกไฟล์ Robot ของคุณ (ต้องใช้ไฟล์นามสกุล .ex4 เท่านั้น) จากนั้นกด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

8. Step 4

                เมื่อการอัพโหลดเสร็จสมบูรณ์ จะขึ้นแสดงข้อความ “Upload Complete Status in Process” จากนั้นให้ทำการกด Finish เพื่อเข้าสู่หน้า My Robot และตรวจสอบสถานะ

9. ตรวจสอบสถานการณ์ยืนยัน

สถานะ Process หมายถึง รอการอนุญาต

สถานะ Enable หมายถึง อนุญาตใช้งาน

สถานะ Disable หมายถึง ไม่อนุญาตใช้งาน

วิธีการ Stamp Code

1.ก็อปปี้ไฟล์ mtlib.ex4 และ mtdll3.dll ไปวางที่ ..\MQL4\Libraries\ โดยมีวิธีทำดังนี้

1.1 ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ mtlib.ex4 และ mtdll3.dll ที่ลิงก์นี้ ดาวน์โหลด mtlib.ex4 และ mtdll3.dll

1.2 แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากข้อ 1.1 จะได้ไฟล์ mtlib.ex4 และ mtdll3.dll

1.3 ก็อปปี้ไฟล์ทั้ง 2 ไปใส่ในโฟลเดอร์ ..\MQL4\Libraries\ โดยมีวิธีทำดังนี้

1.3.1 เปิดโปรแกรม MT4 Terminal และจากนั้นไปที่ Menu File –> Open Data Folder

1.3.2 เข้าไปที่โฟลเดอร์ MQL4

(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่)

1.3.3 นำไฟล์ที่ดาวน์โหลด (mtlib.ex4 และ mtdll3.dll) ไปไว้ในโฟลเดอร์ Libraries

(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่)

2. ทำการเปิดโปรแกรม MetaEditor เพื่อทำการก็อปปี้โค้ด (Pretrade risk control version3) ไปใส่ในโค้ด EA ของผู้ใช้งาน

2.1 ทำการก็อปปี้โค้ดในกล่อง A ทั้งหมดไปใส่ที่บรรทัดแรกในโค้ดของผู้ใช้งาน

กล่อง A

//----------------------------------------------------------------------------------
#import "\\mtlib.ex4"
void   Initiate();
string  GetPTR();
void   Exit();
int OrderSendEA( 
 string symbol, // symbol 
 int cmd, // operation 
 double volume, // volume 
 double price, // price 
 int slippage, // slippage 
 double stoploss, // stop loss 
 double takeprofit, // take profit 
 string comment=NULL, // comment 
 int magic=0, // magic number 
 datetime expiration=0, // pending order expiration 
 color arrow_color=clrNONE // color 
 );
#import  // เพิ่มในส่วนของ Header coding ของโปรแกรม Trading
//----------------------------------------------------------------------------------

2.2 ทำการค้นหาฟังก์ชัน OnInit() ในโค้ดของผู้ใช้งานโดยกด Ctrl+F แล้วใส่ค้นหาคำว่า OnInit ดังรูป

จากนั้นทำการก็อปปี้โค้ดในกล่อง B ไปใส่ในฟังก์ชัน OnInit() ดังรูป

กล่อง B

Initiate();   // เพิ่ม Code ใน OnInit()

ตัวอย่างเช่น

ก่อนใส่

int OnInit()
{
  ...
  ...           
}

หลังใส่

int OnInit()
{
  Initiate();   // เพิ่ม Code ใน OnInit()
  ...
  ...
}

*หมายเหตุ

หากใน Code ไม่มี function OnInit() ให้ทำการ Copy Code ด้านล่างไปใส่ในโปรแกรม

int OnInit()
{
  Initiate();   
  return(INIT_SUCCEEDED);
}

2.3 ทำการค้นหาฟังก์ชัน OnDeinit() ในโค้ดของผู้ใช้งานโดยกด Ctrl+F แล้วใส่ค้นหาคำว่า OnDeinit ดังรูป

จากนั้นทำการก็อปปี้โค้ดในกล่อง C ไปใส่ในฟังก์ชัน OnDeinit ดังรูป

กล่อง C

Exit();   // เพิ่ม Code ใน function OnDeinit

ตัวอย่างเช่น

ก่อนใส่

void OnDeinit(const int reason)
{
  ...
  ...                  
}

หลังใส่

void OnDeinit(const int reason)
{
  Exit();   // เพิ่ม Code ใน function OnDeinit
  ...
  ...
}

*หมายเหตุ

หากใน Code ไม่มี function OnDeinit() ให้ทำการ Copy Code ด้านล่างไปใส่ในโปรแกรม

void OnDeinit(const int reason)
{
  Exit();
}

2.4 ทำการค้นหาฟังก์ชัน OnTimer() ในโค้ดของผู้ใช้งานโดยกด Ctrl+F แล้วใส่ค้นหาคำว่า OnTimer ดังรูป

จากนั้นทำการก็อปปี้โค้ดในกล่อง D ไปใส่ในฟังก์ชัน OnTimer() ดังรูป

กล่อง D

GetPTR();     // เพิ่ม Code ใน function OnTimer()

ตัวอย่างเช่น

ก่อนใส่

void OnTimer()

{

    …

    …                                   

}

หลังใส่

void OnTimer()

{

    GetPTR();     // เพิ่ม Code ใน function OnTimer()

    …

}

*หมายเหตุ

หากใน Code ไม่มี function OnTimer() ให้ทำการ Copy Code ด้านล่างไปใส่ในโปรแกรม

void OnTimer()
{
GetPTR(); // เพิ่ม Code ใน function OnTimer()
}

2.5 ทำการกด Ctrl+H เพื่อทำการ Replace โดยเปลี่ยนจากคำสั่ง OrderSend เป็น OrderSendEA แล้วกด Replace All ดังรูป

ทำการ Compile EA ของท่านให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมการยื่นแบบฟอร์ม MO-PROG1

ยื่นแบบขอใช้ Robot

*หมายเหตุ

หากท่านเกิดปัญหาการใช้งานตามข้อความดังรูป ให้ทำการดาวน์โหลด Microsoft Visual C++ 2010 และ Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package (x86)

ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)

ดาวน์โหลด Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package (x86)