วิธีการติดตั้ง Component ต่างๆ บน MT4 Client

1.เปิดโปรแกรม PlayOnMac และคลิกที่ Install a program

 

2.คลิกที่ Install a non-listed program

 

 

3.จะปรากฎหน้าต่าง PlayOnMac Wizard ให้คลิก Next

 

 

4.คลิก Next

 

5.คลิก Next

 

 

6.เลือก Edit or update an existing application และคลิก Next

 

 

7.คลิกเลือกที่ Application’s virtual drive ที่ติดตั้งไว้แล้ว และกด Next

 

 

8.คลิก Next

 

 

9.เลือก Install application เป็น 32 bits windows installation

 

 

10.คลิก Browse เพื่อทำการเลือก File ที่ต้องการใช้ติดตั้ง

 

 

11.เลือกโปรแกรมที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม แล้วคลิก Open

 

 

12.คลิก Next เพื่อติดตั้งโปรแกรม