วิธีการติดตั้ง Component ต่างๆ บน MT4 Client

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.toptrader.co.th/download/ เพื่อ download Product Smart

2. ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็น Product Smart Panel ที่หน้า Download สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ที่คลิกที่รูป หรือ ปุ่ม Download ได้เช่นเดียวกัน

3. เปิดโปรแกรม PlayOnMac จากนั้นเลือก terminal และคลิกที่ Configure

4. ที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือก terminal จากนั้นเลือก Miscellaneous และคลิกที่ปุ่ม Run a .exe file in this virtual drive

5. จะปรากฎหน้าต่างให้เลือก file ที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นกด Open

6. ที่หน้า Install – Smart Panel ให้กด Next

7. ที่หน้า Welcome to the Smart Panel ให้กด Next

8. ที่หน้า License Agreement เลือก I accept the agreement และคลิก Next

9. คลิกเพื่อเลือก Folder terminal ที่ต้องการติดตั้ง Smart Panel ลงไป จากนั้นกด Next

10. ที่หน้า Ready to Install ให้กด Next

11. ในหน้า Installation in Progress หลังจากโหลดเสร็จ ให้กด Next

12. ในหน้า Installation Complete ให้กด Finish

13. เปิด Program terminal.app ขึ้นมา

14. เมื่อคลิกที่ Expert จะเห็น Product Smart Panel ดังรูป