ก่อนเริ่มทำการติดตั้ง 
Download Program MT4 Client on Mac OS ที่ link นี้ https://www.toptrader.co.th/downloads/toptraderco4setup for mac.exe 

วิธีการติดตั้ง MT4 Client บน Mac OS

1. ทำการ Download Program เพื่อเตรียมสำหรับการติดตั้ง MT4 Client บน Mac OS

    1.1 Download Program PlayOnMac โดยเข้าไปยังเว็ปไซต์ www.playonmac.com และกด Download

 

   1.2 Download Program MT4 Client on Mac OS  ที่ link นี้ 
https://www.toptrader.co.th/downloads/toptraderco4setup for mac.exe 

(หากมีตัวติดตั้งแล้วข้าม Step นี้ได้เลย)

 

2. ทำการติดตั้ง Program PlayOnMac ก่อน โดย Double Click ที่ไฟล์ .dmg ที่ Download มาเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

 

3. จะปรากฎหน้าต่าง PlayOnMac ขึ้นมา ให้ทำการ Click ที่ Icon PlayOnMac ค้างไว้แล้วลากไปยัง Folder Applications ทางซ้าย

 

4. เปิด Folder Application บน Mac OS และทำการ Double Click ที่ Icon PlayOnMac เพื่อทำการเปิด Program PlayOnMac ขึ้นมา

 

5. จะปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ให้คลิก OK

 

6. ไปที่ Menu Apple > System Preferences > Security & Privacy บน Mac OS

 

7. ตรวจสอบการตั้งค่า การอนุญาตในการ Run Application ในหัวข้อ “Allow apps downloaded from” โดยให้คลิกที่ Open Anyway

 

8. จะปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือนถึงการเปิดใช้งาน Program PlayOnMac ให้คลิก Open

 

9. จะมีหน้าต่าง PlayOnMac ขึ้นมาตามด้านล่าง ให้กด Yes

 

10. ที่ Program PlayOnMac ให้ทำการคลิกที่ Install a program

 

11. คลิกที่ Install a non-listed program

 

12. จะปรากฎหน้าต่าง PlayOnMac Wizard ให้คลิก Next

 

13. คลิก Next

 

14. คลิก Next

 

15. เลือก “Install a program in a new virtual drive” และคลิก Next

 

16. ใส่ชื่อของ Application ที่จะทำการติดตั้งและคลิก Next

 

17. คลิก Next

 

18. เลือก Install application เป็น 32 bits windows installation

 

19. คลิก Browse เพื่อทำการเลือก File ที่ต้องการใช้ติดตั้ง

 

20. เลือกไฟล์ MT4 Client ที่ทำการ Download มาแล้วคลิก Open

 

21. คลิก Next เพื่อติดตั้งโปรแกรม MT4 Client

 

22. หากปรากฎหน้าต่าง Error แสดงเกี่ยวกับ “Unsupported Operating System” ให้คลิก OK (หากไม่มีหน้าต่าง Error นี้ให้ข้ามที่ที่ข้อ 30)

 

23. จากนั้นให้คลิก Cancel เพื่อยกเลิกการติดตั้ง

 

24. ที่หน้าต่างหลักของ PlayOnMac ให้คลิก “Configure”

 

25. จะปรากฎหน้าต่าง PlayOnMac configuration ขึ้นมา ให้เลือก virtual drive ที่ใส่ชื่อไปในข้อ 15 (MT4Client) และคลิกที่ Tab “Wine” และเลือกที่ “Configure Wine”

 

26. เมื่อปรากฎหน้าต่าง “Wine configuration” ให้ทำการเลือกที่ Tab “Applications” แล้วเปลี่ยน Window version เป็น “Window 10” จากนั้นคลิก OK

 

27. ที่ Program PlayOnMac ให้ทำการคลิกที่ “Install a program”

 

28. คลิกที่ Install a non-listed program

 

29. จะปรากฎหน้าต่าง PlayOnMac Wizard ให้คลิก Next

 

30. คลิก Next

 

31. คลิก Next

 

32. เลือก “Edit or update an existing application” แล้วคลิก Next

 

33. คลิก “Show virtual drives” และเลือก virtual drive ที่ใส่ชื่อไปในข้อ 15 (MT4Client) จากนั้นคลิก Next

 

34. คลิก Next

 

35. เลือก Install application เป็น 32 bits windows installation จากนั้นคลิก Next

 

36. คลิก Browse เพื่อทำการเลือก File ที่ต้องการใช้ติดตั้ง

 

37. เลือกไฟล์ MT4 Client ที่ทำการ Download มาแล้วคลิก Open

 

38. คลิก Next เพื่อติดตั้งโปรแกรม MT4 Client

 

39. จะปรากฎหน้าต่างโปรแกรมติดตั้ง MT4 Client ให้คลิกที่ Checkbox เพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน และคลิก Next

 

40. โปรแกรมจะทำการ Download ข้อมูลเพื่อทำการติดตั้ง เมื่อ Download เสร็จ ให้คลิก Finish

 

41. จะปรากฎหน้าต่างโปรแกรม MT4 Client ขึ้นมา จากนั้นให้ทำการปิด Program MT4 Client ไปก่อน

 

42. จากนั้นกลับไปที่ PlayOnMac หากมี Error ตามด้านล่างขึ้นมา ให้กด Next

 

43. ทำการสร้าง Shortcut Terminal ขึ้นมา โดยเลือก terminal.exe จากนั้นกด Next

 

44. ทำการใส่ชื่อ Shortcut จากนั้นกด Next

 

45. ถ้ามีหน้าต่างให้สร้าง Shortcut แสดงขึ้นมาอีกให้เลือก I don’t want to make another shortcut จากนั้นกด Next (หากไม่มีหน้านี้ขึ้นมา ให้ข้ามไปข้อ 46.)

 

46. จะมี Shortcut terminal.app ขึ้นมาที่หน้าจอ ถือเป็นการติดตั้งเสร็จสิ้น สามารถเปิดโปรแกรม terminal.app ที่หน้าจอขึ้นมาใช้งานได้เลย