You are here:
< Back

 

Smart Bridge  เป็น EA ที่ใช้ run บน MT4 Trading Platform สำหรับ ให้โปรแกรม หุ่นยนต์ของ Amibroker สามารถส่งคำซื้อขายผ่าน MT4 Client 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

 

1) Initial EA Control

 

     1.1 ) Initial Deposit : ใช้สำหรับการฝากเงินเริ่มต้น ให้ EA โดยสามารถใส่ไดสู้งสุดไม่เกินเงินในพอร์ตที่มี

     1.2 ) Positions : ใช้สำหรับเลือกประเภทการเปิดออเดอร์ให้กับ EA Smart Bridge  โดยมามารถเลือก

 

     1.3 ) Time Start EA : ใช้สาหรับการตั้งเวลาให้ Smart Bridge เริ่มทำงาน ถ้าไม่มีการตั้งค่านี้ EA จะทำงานทันที

 

 

2 ) Pre-Trade Risk Control

 

     2.1 ) Max Volume : จำนวนสัญญาสูงสุด(Lot Size) ที่ให้ EA เปิดออเดอร์ ในแต่ละครั้ง

     2.2 ) Max Order/Mid : ใช้สำหรับกำหนดจำนวน Order ที่ใช้ส่งคำสั่งใน 1 นาที

     2.3 ) Max Open Order/Day : ใช้สำหรับกำหนดจำนวน Order ที่ใช้ส่งคำสั่งใน 1 วัน

     2.4 ) order +- % from Last Price : ใช้สำหรับกำหนดช่วงราคาที่อนุญาตให้เปิด Pending Order โดยคำนวณจาก Last Price ปัจจุบัน

 

3 ) Stop EA Control

     3.1 ) Time Stop EA : ใช้สำหรับการตั้งเวลาให้ EA หยุดทำงาน ถ้าไม่มีการตั้งค่านี้ EA จะหหยุดทำงานก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานสั่ง Stop EA

     3.2 ) % Loss from Initial Deposit : ใช้สำหรับการตั้งให้ EA จะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อ มีการขาดทุนสะสมเท่ากับ Initial Deposit * (% Loss from Initial Deposit)

     3.3 ) % Drawdown : ใช้สำหรับการตั้งค่าหยุดทำงานก็ต่อเมื่อมีการขาดทุนสะสมเท่ากับ Equity(Account EA) สูงสุด * (%Drawdown)

     3.4 ) Max Consecutive loss trades : โปรแกรมจะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อ มีจำนวนครั้งในการปิดขาดทุนเท่ากับ Max Consecutive loss trades( จำทงานก็ต่อเมื่อ Max Consecutive loss trades มีค่าเท่ากับ 0)

     3.5 ) Margin Level <% to Stop PG : ใช้สำหรับหยุดการทำงานก็ต่อเมื่อ Margin Level น้อยกว่าค่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

     

4 ) Start / Stop / Monitoring

     4.1 ) Start : เมื่อกดปุ่ม Start จะทำให้ Smart Bridge เรื่มทำงาน

     4.2 ) Stop : ใช้สำหรับการตั้งให้ EA ไม่ส่งคำสั่ง ซื้อ-ขาย เข้าไปในตลาด

     4.3 ) Monitoring : ใช้สำหรับการให้ EA ส่ง Notifications เข้าไปมือถือที่มีการผูก MetaQuotes ID เมื่อระบบมีสัญญาณส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

 

5.) Genie Center

ซึ่งเป็นอาวุธเสริมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมเทรด MT4 นั้นมีฟังค์ชั่นหนึ่งชื่อ Genie ซึ่งจะทำหน้าที่คอยแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆตามค่า config ที่ Trader ได้ตั้งเอาไว้ สามารถแจ้งเตือน เป็น Pop Up เด้งบนจอคอม หรือ จะให้ notificationแจ้งเตือนบนมือถือ ก็สามารถทำได้ฟรี

โดย Genie นั้น ในเวอร์ชั่นนี้ สามารถให้ Trader ตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆได้ทั้งหมด 8 หัวข้อ

 

 

 • [1] แสดง กำไร/ขาดทุน แบบสุทธื
  • Genie สามารถอ่านค่า ราคาและวอลลุ่ม ของbid ask ทั้ง 10 แถวได้แบบ real time ค่ะ. จึงสามารถบอกได้ว่า ถ้าTraderต้องการปิดorderของไม้นี้แบบ MP ทันที ไม่ว่าจะต้องรวบ bid ask กี่แถว Genieก็จะสามารถคำนวนกำไรขาดทุน พร้อมหักค่าคอมมิชชั่นและค่าภาษีทั้งขาเปิดและขาปิด แบบ real time คือช่วยให้ Trader มองเห็นกำไรสุทธิล่วงหน้า ก่อนจะโยนปิด Order ไม้นั้นๆ
 • [2] แจ้งข้อมูลพอร์ต 
  • Genie จะทำการแจ้งข้อมูลพอร์ตของ Trader ได้แก่ 
   Balance , Equity , Margin , Free margin , %Margin Level และ รายละเอียดของ orderที่ถืออยู่. รวมทั้งแจ้งลิ้งค์ web stat เพื่อดู trading performance ของพอร์ตได้อย่าง real time หรือ ตามเวลม 09:00/13:00/18:00 น.
 • [3] แจ้งเตือนหากกำไร ตามเปอร์เซ็นต์(%) ที่กำหนดนับจาก Equity ที่กดนะปัจจุบันหรือผู้ใช้กำหนดค่าเอง
  • Genie จะทำการแจ้งเตือนเมื่อ equity ของพอร์ตสามารถ growth หรือ Loss ตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ Trader กำหนดเอาไว้
 • [4] แจ้งเตือนหากขาดทุน ตามเปอร์เซ็นต์(%) ที่กำหนดนับจาก Equity ที่กดนะปัจจุบันหรือผู้ใช้กำหนดค่าเอง
  • Genie จะทำการแจ้งเตือนเมื่อ equity ของพอร์ตสามารถ growth หรือ Loss ตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ Trader กำหนดเอาไว้ค่ะ
 • [5] แจ้งเตือนหาก Margin Level  น้อยกวาหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์(%) ตามที่กำหนด
  • Genie สามารถช่วย Trader บริหารความเสี่ยง โดยจะทำการแจ้งเตือนแบบ Real time ไปยังบนมือถือ เมื่อค่าระดับ % margin level ลดต่ำลงถึงเกณฑ์ที่ Trader ตั้งค่าเอาไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกรณีที่พอร์ต ใกล้โดน Call Margin หรือ Force Sell
 • [6] แจ้งเตือนหากไม่มีการตั้งค่า TP/SL หลังจากออเดอร์ได้ถูกเปิดแล้ว 5 นาที
  • Genie สามารถช่วยให้ Trader สามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น โดยที่จะแจ้งเตือนเมื่อมี Order ไหนในพอร์ต ไม่ได้ถูกตั้งค่า Take Profit หรือ ไม่ได้ถูกตั้งค่า stop loss เอาไว้เพื่อให้ Trader ได้อุ่นใจว่า ทุก Order ที่ถืออยู่นั้น มีหุ่นยนต์คอยดูแลให้ตลอด
 • [7] , [8] แจ้งเตือนหาก Tick Matched มีค่า Buy,Sell หรือทั้งหมด  ตามจำนวนที่ มากกว่าหรือเท่ากับ จำนวนสัญญา และราคา Last มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าที่กำหนด ในรายการล่าสุด
  1. Genie สามารถเฝ้ามองข้อมูล Tick Matched ที่ไหลอยู่ตลอดเวลา
   จึงสามารถคำนวนและเตือน ข้อมูล Tick Matched ใดๆ ที่ ผิดปกติตามค่าตัวแปรที่ Trader ได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้แบบ real time ดังนั้นเมื่อ Smart Money เริ่มเข้ามาเทรดใน symbol นี้เมื่อไหร่ Trader ก็จะรู้ได้ทันท่วงที

 

 • ตัวอย่าง Monitoring ทำงานคู่กับ Notification + Deep Link
 • เมื่อ Genie ทำการแจ้งเตือนบนมือถือ ผู้ใช้งานแบบ Real Time แล้วในข้อความ Message นั้น จะ แนบ Order Link และ Chart Link ไปให้ด้วยโดยเมื่อ ผู้ใช้งานกดที่ Order Link : ระบบจะทำการเปิด โปรแกรม MT4 mobile ขึ้นมาอัตโนมัติและ เข้าหน้าฟังค์ชั่นเทรดให้อัตโนมัติและใส่ symbol ที่เกิดสัญญาณให้อัตโนมัติ Chart Link : ระบบจะทำการเปิด โปรแกรม MT4 mobile ขึ้นมาอัตโนมัติและ เข้าหน้าวิเคราะห์กราฟให้อัตโนมัติและเลือก Time Frame ที่เกิดสัญญาณให้อัตโนมัติ

 

6.) Gear 

ที่มุมล่างขวา เมื่อกดรูป Gear 
คุณสามารถเข้าสู่โหมดต่างๆได้

 

7.) FeedBack

อยากให้พัฒนาเครื่องมือหรือฟังค์ชั่นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้