1. การติดตั้ง Volume TFEX

  1. เข้าเว็บไซต์ https://www.toptrader.co.th/download/  หรือเลือกจากเมนู Download ของเว็บดังรูป       2. ที่หน้า Download สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ที่คลิกที่รูป หรือ ปุ่ม Download ได้เช่นเดียวกัน     3. หลังจาก Download เรียบร้อยแล้ว ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ “Smart_Volume_TFEX” ดังรูป     4. ที่หน้า “Welcome to the Volume TFEX version 1.0 …” ให้กด Next      5. หากโปรแกรม แจ้ง Error ว่ามีโปรแกรม MetaTrader ทำงานอยู่ให้ปิดโปรแกรม MetaTrader และกดปุ่ม OK     6. ที่หน้า…