6. วิธีการตั้งค่า Anti Virus

วิธี Add Exclusions  Biddefender 1.เปิดโปรแกรม Bitdefender แล้วไปที่ Exclusions 2.เลือกที่เมนู Add Exclusions 3.เลือกที่เมนู Add File ให้กดที่ BROWSE เลือกที่เก็บไฟล์ Product Smart ที่ต้องการลง 4.หลังจากที่เลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วให้กด ADD 5.จะมีกล่อง INFO ขึ้นมาให้เรากด OK 6.ให้ไปที่เมนู Exclusions ถ้ามีชื่อไฟล์ขึ้นมาแสดงว่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว  

3. วิธีแก้ไขเมื่อใช้งาน Smart Product แล้วมองไม่เห็นเป็นภาษาไทย

1. คลิกที่ Start (มุมซ้ายล่าง) แล้วกดค้นหาและเปิด Control Panel                 2. คลิกที่ Region   3. จากนั้นคลิกที่ Administrative แล้วคลิก Change System locale…   4. เลือกภาษาไทย Thai (Thailand) แล้วกด OK

2. การใช้งาน Smart EA

  Smart EA  เป็นโปรแกรมสาหรับการประมวลผลเพื่อทาการส่งสัญญาญซื้อ-ขาย หรือส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้ตั้งคำสั่งการทำงานไว้ก่อนแล้ว และยังมีในส่วนของการแจ้งเตือนสถานะพอร์ต ตัวเลขเศรษฐกิจ และราคาเปิดปิดของตลาด รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้   การแสดงรายละเอียดพอร์ต 1) Account info ในส่วนนี้จะช่วยในการบอกรายละเอียดของพอร์ตผู้ใช้งานทั้งหมด ดังนี้ : – Equity : เงินทั้งหมดในพอร์ต โดยได้รวม unrealized profit แล้ว – Balance : เงินทั้งหมดในพอร์ต โดยยังไม่รวม unrealized profit – Free margin : เงินในพอร์ต ที่สามารถใช้ในการเปิดสัญญาได้ – Sell : รวมสัญญาฝั่งขายทั้งหมด โดยจะบอกจานวนไม้ จำนวนสัญญา และกำไร/ขาดทุน – Buy : รวมสัญญาฝั่งซื้อทั้งหมด โดยจะบอกจำนวนไม้ จำนวนสัญญา และกำไร/ขาดทุน – Sum :…

1. การติดตั้ง Smart EA

  โปรแกรมเสริม Smart EA on MT4 สุดยอดโปรแกรมอัจฉริยะที่จะช่วยให้ เทรดเดอร์สามารถสร้างหุ่นยนต์เป็นของตัวเองได้ เพื่อใช้กับ หุ้นSET100 และ สินค้า TFEX เทรดเดอร์สามารถใช้งานได้ง่าย แม้จะไม่มีทักษะในการ coding เพียงแค่พอมีความรู้ด้าน เทคนิคกราฟ ก็สามารถสร้าง หุ่นยนต์เป็นของตัวเองได้ภายใน 4 นาที โดยหลักๆแล้ว หุ่นยนต์ที่คุณสร้างจะมีความสามารถดังนี้ 1.) สามารถสั่งให้ Robot ส่งคำสั่งซื้อขายให้อัตโนมัติตามเงื่อนไข Technical Analysis และ Money manangment และ Risk manangment ตามที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด พร้องส่ง messageแจ้งบนมือถือเมื่อ Robot มีการส่งคำสั่งซื้อขาย 2.) สามารถสั่งให้ Robot เฝ้าหุ้นตัวไหนก็ได้แบบ Real Time Monitoring ว่าเข้าเงื่อนไข Technical Analysis รึยัง? แล้วแจ้งเตือนบนมือถือพร้อมแนบ Trade Link…