3. วิธีการตั้งค่า Anti Virus

วิธี Add Exclusions  Biddefender 1.เปิดโปรแกรม Bitdefender แล้วไปที่ Exclusions 2.เลือกที่เมนู Add Exclusions 3.เลือกที่เมนู Add File ให้กดที่ BROWSE เลือกที่เก็บไฟล์ Product Smart ที่ต้องการลง 4.หลังจากที่เลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วให้กด ADD 5.จะมีกล่อง INFO ขึ้นมาให้เรากด OK 6.ให้ไปที่เมนู Exclusions ถ้ามีชื่อไฟล์ขึ้นมาแสดงว่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว  

2. การใช้งาน Smart Bid/Ask

  Smart Bid/Ask  เป็น EA ที่ใช้ run บน MT4 Trading Platform สำหรับ ตลาด TFEX แสดงราคาของ Bid/Ask 5 แถว แบบ Real time  รายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี้ 1) ที่ MT4 Terminal -> Navigator -> Expert Advisors จะพบ Smart Bid Ask จากนั้น Double Click ตรง Smart Bid Ask 2 ) กำหนดค่า Common Allow DLL imports ดังรูป จากนั้น กดปุ่ม OK    …

1. การติดตั้ง Smart Bid/Ask

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.toptrader.co.th/download/  หรือเลือกจากเมนู Download ของเว็บดังรูป 2. ที่หน้า Download สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ปุ่ม Download ได้เช่นเดียวกัน 3. หลังจาก Download เรียบร้อยแล้ว ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ “Smart_Bid_Ask” ดังรูป 4. ที่หน้า “Welcome to the Smart Bid Ask v 2.0 …” ให้กด Next  5. หากโปรแกรม แจ้ง Error ว่ามีโปรแกรม MetaTrader ทำงานอยู่ให้ปิดโปรแกรม MetaTrader และกดปุ่ม OK 6. ที่หน้า License Agreement  หลังจากอ่านเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “I accept the agreement” และกด Next 7. ที่หน้า Select…