วิธีแก้ไขเมื่อใช้งาน Smart Product แล้วมองไม่เห็นเป็นภาษาไทย

1. คลิกที่ Start (มุมซ้ายล่าง) แล้วกดค้นหาและเปิด Control Panel               2. คลิกที่ Region 3. จากนั้นคลิกที่ Administrative แล้วคลิก Change System locale… 4. เลือกภาษาไทย Thai (Thailand) แล้วกด OK

วิธีการย้าย Template ที่สร้างไป ที่ Terminal อื่นๆ

วิธีการย้าย Template ที่สร้างไป ที่ Terminal อื่นๆ Copy File ทั้งหมด ใน Folder นั้น จากนั้น ก็เข้าไปยัง เลข MT4 Terminal ที่ต้องการใส่สูตร Template….และ ทำการลบไฟล์เดิมทั้งหมดออกก่อน จากนั้นค่อย replace ไฟล์ที่ copy ลงไปใน MT4 terminal ใหม