3. วิธีการตั้งค่า Anti Virus

วิธี Add Exclusions  Biddefender 1.เปิดโปรแกรม Bitdefender แล้วไปที่ Exclusions 2.เลือกที่เมนู Add Exclusions 3.เลือกที่เมนู Add File ให้กดที่ BROWSE เลือกที่เก็บไฟล์ Product Smart ที่ต้องการลง 4.หลังจากที่เลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วให้กด ADD 5.จะมีกล่อง INFO ขึ้นมาให้เรากด OK 6.ให้ไปที่เมนู Exclusions ถ้ามีชื่อไฟล์ขึ้นมาแสดงว่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว    

2. คู่มือการใช้งาน Smart Trend Line-Fibo

  Smart Trend Line-Fibo เป็น App ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมเทรด MT4 โดยจะช่วยให้ เทรดเดอร์สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อัตโนมัติ เพียงวาดเส้น Trend Line ตามรูปแบบ Price Pattern ที่ตนเองชอบ และยังสามารถใช้ Smart Line ได้กับเส้น Fibo Retracement ซึ่งจะส่งคำสั่งซื้อขายให้อัตโนมัติ เมื่อราคาวิ่งมาโดน เส้น Trend Line หรือ เส้น %Level Fibo ค่าต่างๆ – Automated Trading : Buy / Sell / Take Profit / Stop loss – Alert and Notification on Mobile   LINE LIST…

1. วิธีการติดตั้ง Smart Trend Line-Fibo

  1. เข้าเว็บไซต์ https://www.toptrader.co.th/download/  หรือเลือกจากเมนู Download ของเว็บดังรูป 2. ที่หน้า Download สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ปุ่ม Download ได้เช่นเดียวกัน 3. หลังจาก Download เรียบร้อยแล้ว ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ “Smart_Trendline-Fibo” ดังรูป 4. ที่หน้า “Welcome to the Smart_Trendline-Fibo v1.0 …” ให้กด Next  5. หากโปรแกรม แจ้ง Error ว่ามีโปรแกรม MetaTrader ทำงานอยู่ให้ปิดโปรแกรม MetaTrader และกดปุ่ม OK 6. ที่หน้า License Agreement  หลังจากอ่านเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “I accept the agreement” และกด Next 7. ที่หน้า Select Destination Folder…