3. วิธีการตั้งค่า Anti Virus

วิธี Add Exclusions  Biddefender 1.เปิดโปรแกรม Bitdefender แล้วไปที่ Exclusions 2.เลือกที่เมนู Add Exclusions 3.เลือกที่เมนู Add File ให้กดที่ BROWSE เลือกที่เก็บไฟล์ Product Smart ที่ต้องการลง 4.หลังจากที่เลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วให้กด ADD 5.จะมีกล่อง INFO ขึ้นมาให้เรากด OK 6.ให้ไปที่เมนู Exclusions ถ้ามีชื่อไฟล์ขึ้นมาแสดงว่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว  

2. การใช้งาน Smart GTC

  Smart GTC  เป็น EA ที่ใช้ run บน MT4 Trading Platform สำหรับ ตลาด TFEX ช่วยให้ค่า Take Profit, Stop Loss ของ Order ที่ Match แล้วและ Pending Order ของคุณ ถูกตั้งอัตโนมัติในวันต่อไป ทำให้ช่วยลดเวลาในการเทรดของคุณไปได้มาก     1) ที่ MT4 Terminal -> Navigator -> Expert Advisors จะพบ Smart GTC จากนั้น Double Click ตรง Smart GTC 2 ) กำหนดค่า Common Allow DLL imports…

1. วิธีติดตั้ง Smart GTC

วิธีติดตั้ง Smart GTC 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.toptrader.co.th/download/  หรือเลือกจากเมนู Download ของเว็บดังรูป 2. ที่หน้า Download สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ปุ่ม Download ได้เช่นเดียวกัน 3. หลังจาก Download เรียบร้อยแล้ว ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ “Smart_GTC” ดังรูป 4. ที่หน้า ” Welcome to the Smart GTC v 1.0 …” ให้กด Next  5. หากโปรแกรม แจ้ง Error ว่ามีโปรแกรม MetaTrader ทำงานอยู่ให้ปิดโปรแกรม MetaTrader และกดปุ่ม OK 6. ที่หน้า License Agreement  หลังจากอ่านเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “I accept the agreement” และกด Next 7.…