You are here:
< Back

วิธีติดตั้ง Smart Bridge

 

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.toptrader.co.th/download/  หรือเลือกจากเมนู Download จากนั้นเลือก Smart Bridge

 

2. หลังจาก Download เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์ แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ “Setup.exe” ดังรูป

3. โปรแกรมให้ติดตั้ง MetaTrader4 Client Terminal ให้กด Next (กรณีถ้ามีโปรแกรมนี้แล้วให้กด Cancel แล้วทำตามข้อที่ 4)

 

     3.1 รอโปรแกรมติดตั้งเมื่อเสร็จแล้ว กดปุ่ม 

 

4. ตัวติดตั้งจะถามหาโปรแกรม Amibroker กดปุ่ม Nest (หากมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วข้ามขึ้นตอนนี้ไปทำข้อที่ 5)

     4.1. หน้า License Agreement กดยอมรับแล้ว กด Next

 

     4.2. เลือก Drive ที่จะติดตั้งแล้วกด Next

 

     4.3. หน้า Choose setup type เลือก Upgrade installation แล้วกด Next

     4.4. กดปุ่ม Install

     4.6. กดปุ่ม Finish

5. กรณีมี Amibroker อยู่แล้ว หรือ วิธีการติดตั้งกรณีติดตั้งแบบอัตโนมัติไม่สำเร็จ
     5.1. ให้ทำการ copy ไฟล์ SmartBridgeFunction.afl ไปวางไว้ที่ path ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม AmiBroker ไว้ โดยให้วางไว้ที่ ..\AmiBroker\Plugins
ตัวอย่าง เช่น C:\Program Files\AmiBroker\Plugins

     5.2. ให้ทำการ copy ไฟล์ SmartBridgePlugin_x64.dll ไปวางไว้ที่ path ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม AmiBroker ไว้ โดยให้วางไว้ที่ ..\AmiBroker\Formulas\Include
ตัวอย่าง เช่น C:\Program Files\AmiBroker\Formulas\Include

 

     5.3. ให้ทำการ copy ไฟล์ MT4.format ไปวางไว้ที่ path ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม AmiBroker ไว้ โดยให้วางไว้ที่ ..\AmiBroker\Formats
ตัวอย่าง เช่น C:\Program Files\AmiBroker\Formats

     5.4. ให้ทำการ copy ไฟล์ import.types ไปวางไว้ที่ path ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม AmiBroker ไว้ โดยให้วางไว้ที่ ..\AmiBroker\Formats
ตัวอย่าง เช่น C:\Program Files\AmiBroker\Formats

 

6. ที่หน้า “Welcome to the Smart Bridge v 1.0 …” ให้กด Next 

 

 

     6.1. หากโปรแกรม แจ้ง Error ว่ามีโปรแกรม MetaTrader ทำงานอยู่ให้ปิดโปรแกรม MetaTrader และกดปุ่ม OK

 

 

     6.2. ที่หน้า License Agreement  หลังจากอ่านเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “I accept the agreement” และกด Next

 

 

     6.3. ที่หน้า Select Destination Folder ให้เลือก Folder ของ MetaTrader 4 ที่ต้องการติดตั้ง

 

 

     6.4. ที่หน้า Ready to install  ให้อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยและกด Next

 

 

     6.5.  ที่หน้า Installation in Progress ให้รอจนโปรแกรมติดตั้งสำเร็จและกด Next

 

 

     6.6. ที่หน้า Installation Complete ให้กดปุ่ม Finish

หากต้องการเปิดโปรแกรม MetaTrader 4 ทันทีให้เลือก “Run this MetaTrader application after install”

 

 

     6.7. ที่ MT4 Terminal -> Navigator -> Expert Advisors จะพบ Smart Bridge ดังรูป

 

7. ทำการ Double Click หรือนำ EA Smart Bridge มาวางบนกราฟ