สมัครแข่งขัน Gold Online Futures Competition 2018 (CAF Securities)

เริ่มการแข่งขัน 3 กันยายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

Broker ที่ท่านเลือกสังกัด จะติดต่อท่านเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น อบรมสัมมนาฟรี หรือแจกของรางวัลพิเศษเพิ่มเติม
ทีมที่เข้าแข่งขันจะมีสมาชิกหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ได้
ใช้สำหรับยืนยันการรับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลหากชื่อและนามสกุลไม่ตรงตามบัตรประชาชน
สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
TopTrader Line Official
ซึ่งจะแจ้งข่าวสารข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ต่อ Trader เช่น 

 

We Support Trader

Follow Us

facebook_logo