สมัครแข่งขัน Gold Online Futures Competition 2018

เริ่มการแข่งขัน 10 กันยายน 2561 ถึง  10 พฤษจิกายน 2561

Broker ที่ท่านเลือกสังกัด จะติดต่อท่านเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น อบรมสัมมนาฟรี หรือแจกของรางวัลพิเศษเพิ่มเติม
ทีมที่เข้าแข่งขันจะมีสมาชิกหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ได้
ใช้สำหรับยืนยันการรับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลหากชื่อและนามสกุลไม่ตรงตามบัตรประชาชน
สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
TopTrader Line Official
ซึ่งจะแจ้งข่าวสารข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ต่อ Trader เช่น 
We Support Trader

Follow Us

facebook_logo