สรุป Time Line กิจกรรม

สัมมนาเดือน สิงหาคม

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” เทคนิคการเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพตลาด “

สถานที่ : ห้องประชุม B601 ตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัด : โบรก MTSGF

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-770-7799

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” ปฏิวัติการเทรดเหนือชั้นด้วย MT4@KTBST” เพิ่มโอกาสทำกำไร “

สถานที่ : บริษัทหลักทรัพย์ KTBST (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ชั้น 52 ตึกCRC AllSeasonPlace

ผู้จัด : โบรก KTBST

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณสุธาทิพย์ แสงวรรณลอย 02-648-1614,

คุณกิติยา เสาวกุล เบอร์โทร 02-648-1988

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา “ ฝึกสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ ให้ Robot ทำงานแทนคุณ ”

สถานที่ : ห้องประชุม B702 ตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัด : โบรก Globlex

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณภัทรพล 02-687-7033

สัมมนาเดือน กันยายน

วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 9:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” The Quant Master Thailand “

สถานที่ : หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้จัด : โบรก Classic Ausiris

ลิ้งลงทะเบียน : https://caf.co.th/quant-master-register/

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณปอย : 02-618-0630 , คุณยาว : 02-618-0631

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 9:00-12:00 น.

ฟรีสัมนา ” เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online อย่างไรให้ได้กำไรที่ยั่งยืน “

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 บล.หยวนต้า สำนักงานใหญ่

ผู้จัด : โบรก Yuanta

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-009-8000

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” รู้ก่อนเทรด ไม่ตกเทรนด์ Gold Online Futures”

สถานที่ : KGI สำนักงานให้ใหญ่ ตึก เอเซียเซ็นเตอร์ ห้องอบรม ชั้น 8

ผู้จัด : โบรก KGI

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-658-8111

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” เทรดแบบเหนือชั้น และพิชิตคู่แข่งด้วย Smart Panel “

สถานที่ : ห้องประชุม B601 ตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัด : โบรก Globlex

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณภัทรพล 02-687-7033

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 9:00-12:00 น.

ฟรีสัมนา ” เรียนรู้สัญญาณทางเทคนิคคอลต่างๆ เพื่อนำไปสร้าง Robot trade “

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 บล.หยวนต้า สำนักงานใหญ่

ผู้จัด : โบรก Yuanta

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-009-8000

สัมมนาเดือน ตุลาคม

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-14:30 น.

ฟรีสัมนา ” เทรดทองสไตล์ Trader มืออาชีพ โดย MT4 “

สถานที่ : บริษัทหลักทรัพย์ KTBST (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ชั้น 52 ตึกCRC AllSeasonPlace

ผู้จัด : โบรก KTBST

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 

คุณสุธาทิพย์ แสงวรรณลอย

เบอร์โทร 02-648-1614

คุณกิติยา เสาวกุล

เบอร์โทร 02-648-1988

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” รู้ก่อนเทรด ไม่ตกเทรนด์ Gold Online Futures “

สถานที่ : KGI สำนักงานให้ใหญ่ ตึก เอเซียเซ็นเตอร์ ห้องอบรม ชั้น 8

ผู้จัด : โบรก KGI

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-658-8111

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 18:00-20:30 น.

ฟรีสัมนา “ เทคนิควิเคราะห์กราฟแบบ Price Action ”

สถานที่ : ห้องประชุม B601 ตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัด : โบรก MTSGF

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-770-7799

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา “ The Quant Master Thailand “

สถานที่ : ห้อง 601-602 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้จัด : โบรก Classic Ausiris

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณปอย : 02-618-0630 , คุณยาว : 02-618-0631