ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

          ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และ บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด (ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการเทรด) และ และบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตร จัดโครงการแข่งขันเทรดทอง Gold Online Futures ด้วยพอร์ตจำลอง (เงินปลอม) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสประสบการณ์เทรดแบบใหม่ๆ และเรียนรู้การใช้นวัตกรรมเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเทรดได้ทั้ง Manual Trading และ Robot Trading อีกทั้งผู้เข้าแข่งขันยังสามารถพัฒนาอัลกอริทึมการเทรด ให้กลายเป็นหุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติของตนเองได้อีกด้วย (Retail Algorithmic Trading)

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 • ช่วยให้นักลงทุน ได้เข้าใจ และ มีโอกาสได้ฝึกซ้อมการเทรด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสินค้า Gold Online Futures ที่กำลังจะเกิดขึ้น
 • เพื่อฝึกให้นักลงทุน สามารถใช้งานโปรแกรม Meta Trader 4 สำหรับการเทรด ทั้งแบบ Manual Trading และ Robot Trading
 • ช่วยให้นักลงทุนตระหนักถึง ข้อดีข้อเสีย และ การนำไปประยุกต์ใช้ของนวัตกรรมเครื่องมือเทรดในสถานการณ์จริง
 • เปิดโอกาสให้นักลงทุน นำแนวคิดตรรกกะในการเทรด แปลงมาอยู่ในรูปแบบของ Robot Trading แล้วใช้ทดสอบในพอร์ตจำลอง
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริการใหม่ ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ Automated Trading, Algorithmic Trading และ Social Trading
 

กฎกติกาการแข่งขัน

 

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้บัญชี MT4 Demo Account  ซื้อขายผ่านระบบของการแข่งขันเท่านั้น  โดยจะเริ่มแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09:45น. เป็นต้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันใช้พอร์ตจำลองที่ทาง Top Trader ให้เท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ 2 Account 

1. สำหรับพอร์ตแข่งขัน Gold Online Futures มีเงินในพอร์ต 1,000,000 บาท (เพื่อการตัดสินผลการแข่งขัน)

2. สำหรับพอร์ตทดลอง Gold Online Futures + TFEX มีเงินในพอร์ต 10,000,000 บาท (ไม่มีผลต่อการแข่งขัน)

 • สินค้าที่ใช้ซื้อขายในพอร์ตแข่งขัน ประกอบด้วย  Gold Online Futures เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ฟังก์ชั่น Manual Trade และ Auto Trading ด้วย Expert Advisors (EA) เท่านั้น (Order ที่ถูกส่งคำสั่งแบบอื่น จะไม่ถูกนับรวมในการแข่งขัน)
 • ผลการแข่งขันพิจารณาจาก Realized Profit/Loss ในวันสุดท้ายของการแข่งขัน หากมี Order ที่ถือค้างอยู่ จะถูกปิดด้วยราคาสุดท้ายของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04:00น.
 • ผู้ที่ถูก Forced Sell ในระหว่างแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล (Auto Forced Sell 30% ของ Free Margin)
 • ผู้แข่งขัน จำเป็นจะต้องผูกบัญชีแข่งขันเข้ากับ Web State MQL5.com ก่อนถึงจะนับว่าสมัครเข้าทำการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ หากไม่ได้ทำการผูกบัญชีกับ MQL5.com จะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัล (สามารถดูวิธีการผูกบัญชีกับ MQL5.com ได้ ที่นี่ การผูกบัญชีเทรดกับ MQL5.com เพื่อเก็บค่าสถิติการเทรด )
 • ผู้แข่งขันต้องยืนยันการผู้ Web Stat MQL5.com โดยส่ง Link URL Web Stat ของตนเอง มายัง Email info@toptrader.co.th โดยใส่รายละเอียดในเนื้อหา Email ดังนี้
  • แจ้งชื่อทีม 
  • แจ้งเลข MT4 Account ที่ใช้แข่งขัน 
  • แจ้ง Link URL Web Stat ของตนเอง
 • การตัดสินชี้ขาดทุกกรณีขึ้นอยู่กับผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น และผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล กฎ กติกาการแข่งขัน หรือรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกฎ จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณารับรางวัล
 • ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลการซื้อขาย พอร์ตการลงทุน และการบริหารเงินทุน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ได้ตามแต่ผู้จัดโครงการเห็นสมควร

วิธีการตัดสิน

– ผู้เข้าแข่งขันต้องมีการส่งคำสั่งซื้อขายในพอร์ตแข่งขัน ไม่ต่ำกว่า 30 Transactions

– ผู้ชนะเลิศ ตัดสินจากพอร์ตที่มีผลกำไรสูงสุด โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ จากกำไรเที่ยบกับเงินทุนตั้งต้น

หมายเหตุ การติดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ผู้แข่งขัน จำเป็นจะต้องผูกบัญชีแข่งขันเข้ากับ Web Stat MQL5.com ก่อนถึงจะนับว่าสมัครเข้าทำการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ หากไม่ได้ทำการผูกบัญชีกับ MQL5.com จะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัล (สามารถดูวิธีการผูกบัญชีกับ MQL5.com ได้ ที่นี่ การผูกบัญชีเทรดกับ MQL5.com เพื่อเก็บค่าสถิติการเทรด )

เงื่อนไข การซื้อขายสำหรับการแข่งขัน

สินค้าที่จัดให้ซื้อขายตลอดการแข่งขัน คือสัญลักษณ์ GO โดยการเคลื่อนไหวของราคาจะเทียบเคียงกันได้กับราคา Gold Online Futures

     รายละเอียดสินค้า (Product Specification)

หัวข้อ ลักษณะสัญญา
สินค้าอ้างอิง Gold Online Futures หน่วยเป็น USD/oz

ขนาดของสัญญา

(Contact Size)

ขั้นต่ำ 1 สัญญา

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

(Minimum Tick Size)

0.1 USD/oz

มูลค่าขั้นต่ำต่อสัญญา

(Minimum Tick Value / Contact)

0.1 USD/oz = 30 บาท

ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงจาก 1316.4 เป็น 1317.4

จะเท่ากับ กำไร/ขาดทุน 300 บาท

เวลาซื้อขาย

(Trading Session)

ตั้งแต่ 05:00 น. ของวันจันทร์ จนถึง 04:00 น. ของวันเสาร์

ในแต่ละวันสามารถเทรดได้เกือบตลอด 24 ชม. ยกเว้นช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ช่วงที่ 1 เวลา 06:20-06:25 น.

ช่วงที่ 2 เวลา 08:00-08:05 น.

(หมายเหตุช่วงเวลาที่ไม่สามารถเทรดได้ดังกล่าวเนื่องจากทำการบำรุงรักษาระบบ)

 

 

2.อัตราหลักประกัน และ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

อัตราหลักประกัน

หน่วย : บาทต่อสัญญา

สินค้า ( Product )

Gold Online Futures

อัตราหลักประกันขั้นต้น (initial Magin)

10,000

อัตราหลักประกันขั้นต่ำ ( Maintenance Margin )

7,000

หลักประกันปิดสัญญา (Forced Close Margin)

3,000

หมายเหตุ:

 1. ในการแข่งขันจะกำหนดอัตราหลักประกันตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบเป็นการล่วงหน้า
 2. ในกรณีที่ผู้แข่งขัน มีรายการปิดสถานะจากการ Force Close จะโดนตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดย ผู้จัดโครงการแข่งขัน กำหนดการปิดสัญญาเมื่อหลักประกันต่ำกว่าระดับ Force Close Margin ตามรอบเวลาในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย โดยหากผู้แข่งขันมีเงินประกันต่ำกว่าระดับดังกล่าวสามารถปิดสถานะเพื่อล้างผลขาดทุนได้ก่อนเพื่อรักษาระดับหลักประกันให้เพียงพอจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการ Force Close และไม่โดนตัดสินการรับรางวัล

3. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

กำหนดเป็นค่าคงที่ ตาม รายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาทต่อสัญญา

สินค้า
(Product)

Gold Online Futures ( GO )

ค่าธรรมเนียมซื้อขายของโบรกเกอร์
(Commission Fee)

90 บาท ต่อ สัญญา (เปิดและปิด = 90 x 2 = 180) ยังไม่รวม Vat 7 %

4. การ Cancel Take Profit, Stop Loss และ Pending Order

ในระบบการแข่งขัน จะไม่มีการ Cancel Take Profit, Stop Loss และ Pending Order ในตอนสิ้นวัน ผู้เข้าแข่งขัน จะสามารถตั้ง Take Profit, Stop Loss และถือ Pending Order ได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน เมื่อถึงสิ้นวันของวันแข่งขันวันสุดท้าย (10 พฤศจิกายน 2561) จึงจะมีการ Cancel Order ดังกล่าวออกแจากระบบ