” ก้าวแรกสู่อนาคต ต้องอาศัย

       ศรัทรา และ ความอดทน

            ดังนั้นแล้ว เมื่อเราไม่สูงต้อง

                  เขย่ง เมื่อเราไม่เก่งต้อง ขยัน

facebook_logo

Follow Us

รับผู้เข้าแข่งขัน จำนวนจำกัดไม่เกิน 500 ทีม

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 382 Team
จำนวนผู้เข้าแข่งขันสูงสุด 500 Team

[form form-5]