Bussiness Line & Life (8/8/19)

Toptrader มามอบอาวุธให้กับชาว Bussiness Line & Life กันอีกแล้ว Smart port เทรนใหม่แห่งการเทรด เราจะสอนให้เทรดเดอร์ทำเงินได้กับสิ่งๆนี้ให้ได้