กิจกรรม มอบรางวัล FinTech University 2019 ที่ MT4 TopTrader จัดร่วมกับทางมหาวัทยาลัย

สรุป กิจกรรม มอบรางวัล FinTech University 2019 ที่ MT4 TopTrader จัดร่วมกับทางมหาวัทยาลัย ปัจจุบันมีมหาลัยเข้าร่วม 6 มหาลัยครับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน โดยในปีนี้ ทาง มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดครับ นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่จะอยู่ในภาควิชา การเงิน และ บัญชีครับ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางโครงการคำนวนจากค่า Sharp ratio ครับ ( Return / Risk )….และมีรางวัลชมเชยหลายรางวัลครับ ซึ่งเน้นคำนวนจากค่า สถิติการเทรดจากโปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะพอร์ตของ TopTrader ครับ ในช่วงสัมภาษณ์นักศึกษานั้น…พวกเค้าสนใจตลาด TFEX ครับ…ซึ่งในช่วงการแข่งขันหลายๆทีม ก็เน้นเทรดกับสินค้า TFEX มากกว่าเทรดหุ้นครับ….( น้องๆบอกว่า เทรดหุ้นได้กำไรน้อย ฮ่ะๆๆ ) ปัญหาของน้องๆก็คือ…พวกเค้า…