คุณสามารถติดตั้ง Indicator ลงบน Chart ได้โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือคลิ๊กไอค่อน “Indicator” ซึ่งอยู่บนแถบ Tool bars จากนั้นเลือกชนิดของ Indicator จากนั้นจึงเลือก Indicator นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่ม Indicator ได้โดยเลือก Insert จากแถบเมนูด้านบนสุด จากนั้นเลือก Indicator ชนิดของ Indicator และตัว Indicator ตามลำดับ

 

mt49

 

 

หลังจากเลือกเสร็จแล้ว กล่องการตั้งค่า Indicator จะปรากฎขึ้นมาดังภาพด้านล่าง

 

 

 

mt48

 

 

 

โดยเราในตัวอย่างจะเป้นการติดตั้งเส้น moving averages หรือ ma
เมื่อกล่องการตั้งค่าปรากฎขึ้นมาแล้ว ซึ่งในที่นี้คือ ma คุณสามารถตั้งค่า Period เลือกชนิดของ ma และประเภทราคาที่ใช้ในการคำนวณ นอกจากนี้ยังปรับแต่งสีเส้น รูปแบบของเส้น และขนาดของเส้นได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถรูปแบบการตั้งค่าในรูปของ Template ได้เช่นเดียวกับ Chart

<<ย้อนกลับ