ให้บริการระบบซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากลในต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง