เป็นผู้นำในการให้บริการระบบซื้อขายตราสารทางการเงินในประเทศไทย และธุรกิจการเขียนโปรแกรมระบบเทรด