งานบริการระบบซื้อขาย

 • ระบบซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX)
  ซึ่งให้บริการ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (MT4) และระบบซื้อขายสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด โดยผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้หลากหลายอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์แบบคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet)

งานบริการข้อมูลหลักทรัพย์

 • www.toptrader.co.th
  เว็บไซต์สำหรับผู้ลงทุนที่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ อาทิ

                  –   บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ  เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนในการติดตามตราสารอนุพันธ์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างทันสถานการณ์ ไม่พลาดโอกาสซื้อขาย โดยมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการ

                 -  บริการข้อมูล การซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลในขณะเวลาซื้อขาย (Real time) สิ้นวัน (End of day) และในอดีต (Historical) แก่สมาชิกประเภทต่าง ๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ศึกษาประกอบการลงทุน

งานให้ความรู้ผู้ลงทุนและกิจกรรมตลาด

 • จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ปัจจุบัน มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกได้ตามระดับความรู้ของผู้ลงทุน ได้แก่
  • หลักสูตรระดับต้น สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่
   - สัมมนา
  • หลักสูตรระดับกลาง สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนอยู่บ้างแล้ว
   สัมมนา
   - PC Workshop การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต (MetaTrader4)
  • หลักสูตรระดับสูง สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนค่อนข้างมาก
   - PC Workshop
   - สัมมนาเชิงวิเคราะห์ (Technical analysis)
 • ออกบูธและจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน และประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ของบริษัท
 • พัฒนาระบบเกมตลาด TFEX จำลองแบบเรียลไทม์ สำหรับใช้ในการแข่งขัน TFEX Championship

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

 • สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านเยาวชน